Després de les podes d'hivern, no s'acaba aquí la feina. Al juny, podem les washingtònies per posar-les ben boniques per la temporada d'estiu de sol i platja. També retirem la flor i el fruit per evitar que en caure a terra, provoqui relliscades i generi brutícia....